کلمه کلیدی خود را وارد کنید

برای پیش ثبت نام عجله کنید

۷۱درصد ظرفیت تکمیل شده

رویداد

ویدئوهای ما

فعالیت ها

بهترین کادر آموزشی برای فرزندان شما

کارگروهی و ارتباطات سالم

آنچه در جامعه کمتر احساس می شود محور فعالیت های آموزشی و پرورشی سیمیآ است.
استفاده از تئوری انتخاب و مغز محوری از اساس کار های آموزشی سیمیا.

زبان و کامپیوتر

دو لازمه ی آموزشی در عصر ارتباطات این بار با روشی منحصر به فرد در سیمیا اجرا می شود.
افزایش میزان منطق و رشد قدرت تحلیل در فرزندان شما.

توجه به همه ی ابعاد فرزندانمان در سیمیآ

متخصصین آموزش و روانشناس کودک برای پیگیری رشد همه جانبه در سیمیآ حضور دائمی دارند.
استفاده از تئوری های مختلف و بروز برای افزایش بهره وری کودکان.

فرهاد-ظریف-و-دخترش-در-دبستان-دخترانه-سیمیا

چرا سیمیا؟

پیش دبستان و دبستان سیمیای ایرانیان

دپارتمان تربیت بدنی سیمیا

ارزش های ما

فعالیت های ورزشی یک راه عالی است تا به فرزندان خود بخشی از یک کار تیمی بودن را یاد بدهیم و به بچه ها آموزش دهیم که چگونه فعالیت های جسمانی را به نحو لذتبخش به زندگی روزمره خود اضافه کنند.

داستان ما

بعضی ورزش ها فقط تحرک بدنی نیستند و وجه آموزش – پرورش شان پررنگ است.
اینجاست که نقش ما نیز پررنگ می شود.

ماموریت ما

برای انتخاب ورزش مناسب به چند ملاک توجه داریم:
میل و خواسته ی کودک را در نظر میگیریم.
بر اساس مشکلات شخصیتی کودک ورزش سازگار را انتخاب می کنیم.
سن کودک را مد نظر قرار می دهیم.