کلمه کلیدی خود را وارد کنید

 ثبت نام کنید

مراحل پذیرش

برای ثبت نام عجله کنید

۷۶درصد ظرفیت تکمیل شده

رویداد

ویدئوهای ما

فعالیت ها

بهترین کادر آموزشی برای فرزندان شما

کارگروهی و ارتباطات سالم

آنچه در جامعه کمتر احساس می شود محور فعالیت های آموزشی و پرورشی سیمیآ است.
استفاده از تئوری انتخاب و مغز محوری از اساس کار های آموزشی سیمیا.

زبان و کامپیوتر

دو لازمه ی آموزشی در عصر ارتباطات این بار با روشی منحصر به فرد در سیمیا اجرا می شود.
افزایش میزان منطق و رشد قدرت تحلیل در فرزندان شما.

توجه به همه ی ابعاد فرزندانمان در سیمیآ

متخصصین آموزش و روانشناس کودک برای پیگیری رشد همه جانبه در سیمیآ حضور دائمی دارند.
استفاده از تئوری های مختلف و بروز برای افزایش بهره وری کودکان.

فرهاد-ظریف-و-دخترش-در-دبستان-دخترانه-سیمیا

چرا سیمیا؟

پیش دبستان و دبستان سیمیای ایرانیان

دپارتمان تربیت بدنی سیمیا

ارزش های ما

فعالیت های ورزشی یک راه عالی است تا به فرزندان خود بخشی از یک کار تیمی بودن را یاد بدهیم و به بچه ها آموزش دهیم که چگونه فعالیت های جسمانی را به نحو لذتبخش به زندگی روزمره خود اضافه کنند.

داستان ما

بعضی ورزش ها فقط تحرک بدنی نیستند و وجه آموزش – پرورش شان پررنگ است.
اینجاست که نقش ما نیز پررنگ می شود.

ماموریت ما

برای انتخاب ورزش مناسب به چند ملاک توجه داریم:
میل و خواسته ی کودک را در نظر میگیریم.
بر اساس مشکلات شخصیتی کودک ورزش سازگار را انتخاب می کنیم.
سن کودک را مد نظر قرار می دهیم.